Agency for sports management and consulting
Get Adobe Flash player

Náš profesionálny team zoskupený z futbalových odborníkov či už z hráčskej alebo organizačnej sféry futbalu poskytuje svojím klientom komplexný športový servis. Zaoberáme sa výberom talentov, uzatvárame profesionálne zmluvy , realizujeme medzinárodné prestupy ale aj prestupy v rámci krajín , organizujeme zahraničné stáže v kluboch . zabezpečujeme lekársku starostlivosť , poskytujeme právne služby a neodmysliteľne aj finančné poradenstvo . Proste sa postaráme o to aby sme vytvorili klientom optimálne podmienky aby ich nezabudnuteľné športové okamžiky boli čo najčastejšie v úspešnej kariére.